Βικιταξίδια:Όχι στους κράχτες

Από Βικιταξίδια
Μην χρησιμοποιείτε τα Βικιταξίδια σαν μέσο προβολής για την επιχείρησή σας.

Όχι στους κράχτες[επεξεργασία]

Τα Βικιταξίδια αποτελούν έναν ελεύθερο διαδικτυακό ταξιδιωτικό οδηγό. Ως ταξιδιωτικός οδηγός είναι επιθυμητό να πληροφορούν τον ταξιδιώτη για επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη διατροφή του (π.χ. εστιατόρια), τη διαμονή (π.χ. ξενοδοχεία), την μετάβαση στον τόπο της επιλογής του (π.χ. αεροπορικές εταιρίες) κτλ. Ωστόσο, τα Βικιταξίδια δεν είναι χώρος που προσφέρεται για διαφήμιση επιχειρήσεων. Στις παραπάνω περιπτώσεις, μία απλή αναφορά της κάθε επιχείρησης, στο αντίστοιχο τμήμα ενός σχετικού άρθρου είναι επιθυμητή και επομένως επιτρεπτή. Αντιθέτως, η προσθήκη εκτεταμένων πληροφοριών για μια επιχείρηση, η προσθήκη φωτογραφιών της επιχείρησης σε σελίδες, ή και η απλή αναφορά της επιχείρησης σε σελίδες ή τμήματα σελίδων όπου αυτή δεν δικαιολογείται, θεωρείται παραβίαση της πολιτικής των Βικιταξιδιών. Κατ' εξαίρεση, η προσθήκη επιπλέον πληροφοριών και κάποιων εικόνων (κατά προτίμηση όχι παραπάνω από μία) για μια επιχείρηση, επιτρέπεται αν - και μόνο αν - η επιχείρηση αποτελεί ορόσημο για τον προορισμό στον οποίο αναφέρεται η αντίστοιχη σελίδα και επομένως, είναι πιθανόν να ενδιαφέρει τον ταξιδιώτη ως αξιοθέατο και η θεώρησή της ως τέτοιου, να δικαιολογεί την συμπερίληψη περαιτέρω πληροφοριών για αυτό σε κάποιο σχετικό άρθρο.

Αντιμετώπιση[επεξεργασία]

Τέτοιου είδους προσθήκες, οι οποίες παραβιάζουν την πολιτική των Βικιταξιδιών, αναιρούνται άμεσα. Η κατ' επανάληψη παραβίαση της πολιτικής των Βικιταξιδιών από κάποιον χρήστη συνιστά βανδαλισμό. Σε αυτή την περίπτωση οι διαχειριστές μπορούν να επιβάλουν φραγή στον χρήστη.

Πρακτικές που δεν είναι αποδεκτές[επεξεργασία]

  • μην αναφέρετε το ίδιο μέρος/ επιχείρηση πάνω από μια φορά στην ίδια σελίδα των Βικιταξιδιών.
  • μην αναφέρετε μια εξωτερική σελίδα περισσότερο από μια φορά (ούτε υποσελίδες της) στην ίδια σελίδα των Βικιταξιδιών.
  • μην προσθέτετε φωτογραφίες που απεικονίζουν την επιχείρησή σας σε σελίδες των Βικιταξιδιών.
  • μην αναφέρετε μια επιχείρηση σε μη σχετική/ ες σελίδα/ ες
  • όταν μια επιχείρηση αναφέρεται σε μια σελίδα των Βικιταξιδιών, μην προσθέτετε εκτενείς πληροφορίες για την επιχείρηση.
  • μην συγκρίνετε επιχειρήσεις μεταξύ τους και μην γράφετε υποτιμητικά σχόλια για επιχειρήσεις (π.χ. ανταγωνιστικές επιχειρήσεις).