Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιταξίδια:Απαλλαγή από φραγή IP

Από Βικιταξίδια

Οι χρήστες που έχουν απαλλαγεί από φραγές IP ('ipblock-exempt' user group) δεν επηρεάζονται από αυτόματες φραγές, φραγές IP και ομαδικές φραγές IP (τόσο τοπικές όσο και καθολικές). Επίσης είναι απαλλαγμένοι από φραγές proxy (proxy blocks) και φραγές Tor. Η απαλλαγή αυτή δίδεται αυτόματα στους διαχειριστές (administrators) όμως για τους υπόλοιπους χρήστες η απαλλαγή πρέπει να δοθεί ξεχωριστά για να μπορέσουν να τροποποιήσουν περιεχόμενο μέσω πεφραγμένων IP. Οι χρήστες που δεν χρησιμοποιούν λογαριασμό δεν μπορούν να απαλλαχτούν από φραγές IP.

There is also a global group to override IP blocks globally. See Global block exemptions for more information.

Historically, administrators would "softblock" IP's allowing named editors to continue to edit, while disallowing anonymous editing and user registrations. With this flag, this is no longer required.

Πώς δίδεται η απαλλαγή

To get this flag and become IP block exempt on a specific project one must ask an administrator of that project. The information on who should or should not get this userright can be found on no open proxies page. However every project may have its own IP block exemption policy.

To get a global exemption from global blocks one must make a request to stewards at Steward requests/Global permissions.

Note: that an exemption granted by a steward will only circumvent a global block placed by stewards. An global exemption will not circumvent a local block placed at a wiki by a local administrator. Blocks at wikis (local blocks and local exemptions) override global actions for that wiki.

See also

Πρότυπο:TNT