Βικιταξίδια:Αποστολές

Από Βικιταξίδια

Μια Αποστολή αποτελεί ένα σχέδιο έργου για άρθρα και εικόνες. Οι αποστολές βοηθούν την συνεργασία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, ανάλογα με κοινά ενδιαφέροντα, γεογραφικές τοποθεσίες, ή δεξιότητες.

Αποστολές[επεξεργασία]

Γεωγραφικές Αποστολές[επεξεργασία]

Ξεκινώντας μια νέα Αποστολή[επεξεργασία]

Αν έχετε μια καλή ιδέα για μια νέα αποστολή, εδώ παρέχονται τα απαραίτητα βήματα για να την οργανώσετε.

Αρχειοθετημένες Αποστολές[επεξεργασία]

Οι παρακάτω αποστολές δεν κρίθηκαν χρήσιμες, και έχει σταματίσει η υποστήριξη τους:

Αρχειοθετημένες Γεωγραφικές Αποστολές[επεξεργασία]