Βικιταξίδια:Γρήγορη διαγραφή σελίδων

Από Βικιταξίδια

Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις στις οποίες οι διαχειριστές επιτρέπεται να διαγράφουν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη πολιτική, σελίδες των Βικιταξιδιών επί τόπου, κατά την όψη ενός τέτοιου άρθρου, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει συζητηθεί το θέμα στις σελίδες συζήτησης των προς διαγραφή άρθρων. Οι μη διαχειριστές μπορούν να ζητήσουν από έναν διαχειριστή να διαγράψει μια τέτοια σελίδα προσθέτοντας το πρότυπο {{διαγραφή|αιτιολογία}} ή {{δα|αιτιολογία}}, όπου στο «αιτιολογία» γράφονται με σαφήνεια οι λόγοι που κάνουν τη σελίδα υποψήφια για γρήγορη διαγραφή. Μπορείτε να προσθέσετε απλά το {{διαγραφή}}, αλλά η αιτιολόγηση διευκολύνει τους διαχειριστές.

Ένας απλός τρόπος για να γράφεται η αιτιολογία διαγραφής είναι με το γράμμα της κατηγορίας περιπτώσεων στην οποία ανήκει το λήμμα (Γ για Γενικά, Α για Άρθρα, ΑΚ για Ανακατευθύνσεις, Ε για Εικόνες και άλλα μέσα, Κ για Κατηγορίες, Χ για σελίδες Χρήστη και Π για Πρότυπα), ακολουθούμενο απ' τον αριθμό του συγκεκριμένου κριτηρίου, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Για παράδειγμα, το Γ1 αναφέρεται στο κριτήριο 1 του «Γενικά», αυτό που λέει για «Κείμενο ή ιστορικό στερούμενο νοήματος», και το Α7 στο 7ο κριτήριο για Άρθρα, «Άρθρα για πραγματικά πρόσωπα...». Φυσικά αντί για αυτές τις συντομογραφίες μπορεί να περιγραφεί και αναλυτικά η αιτιολογία της υποψηφιότητας της σελίδας για γρήγορη διαγραφή.

Οι σελίδες τοποθετούνται αυτόματα στην Κατηγορία:Σελίδες για γρήγορη διαγραφή, ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα από τους διαχειριστές κατά τον τακτικό τους έλεγχο.