Βικιταξίδια:Διαχειριστές

Από Βικιταξίδια

Οι διαχειριστές είναι Βικιταξιδιώτες οι οποίοι έχουν αναλάβει να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των Βικιταξιδιών. Οι διαχειριστές για να εκτελούν καλύτερα τα καθήκοντά τους έχουν πρόσβαση σε ορισμένες τεχνικές λειτουργίες, μη προσβάσιμες στους υπόλοιπους χρήστες.

Τα καθήκοντα των διαχειριστών[επεξεργασία]

Ο διαχειριστής είναι ένα μέλος το οποίο έχει τη δυνατότητα να κάνει ορισμένες ενέργειες που θα βοηθήσουν την εύρυθμη λειτουργία των Βικιταξιδιών. Κάθε ενέργεια που εκτελείται από τους διαχειριστές, καταγράφεται δημόσια και σε όλες τις περιπτώσεις είναι αναστρέψιμη. Δεν είναι υποχρεωτικό για έναν διαχειριστή να συμμετέχει στη συγγραφή άρθρων (αλλά ούτε απαγορευτικό) και δεν είναι υποχρεωμένος να έχει 24ωρη παρουσία στα Βικιταξίδια αρκεί η παρουσία του να καλύπτει τις ανάγκες του εγχειρήματος

Προστασία σελίδων[επεξεργασία]

Οι διαχειριστές μπορούν να προστατεύσουν μία σελίδα, δηλαδή να θέσουν περιορισμούς στις επεξεργασίες. Υπάρχουν δύο τύποι προστασίας:

 • Πλήρης προστασία: επιτρέπει τις επεξεργασίες μόνο στους διαχειριστές.
 • Μερική προστασία: επιτρέπει τις επεξεργασίες στους διαχειριστές και στους εγγεγραμμένους χρήστες.

Η προστασία κάποιας σελίδας είναι σχετικά σπάνια και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η πολιτική.

Διαγράφή και επαναφορά σελίδων και αρχείων[επεξεργασία]

Οι διαχειριστές μπορούν να διαγράψουν και να επαναφέρουν σελίδες και αρχεία αλλά και να αναιρέσουν γρήγορα κάποιες επεξεργασίες. Συγκεκριμένα μπορούν να:

 • Διαγράψουν σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των ανακατευθύνσεων). Η διαγραφή των σελίδων υπόκειται πάντα στους κάνονες της πολιτικής διαγραφών.
 • Επαναφέρουν σελίδες που έχουν διαγραφεί μαζί με το ιστορικό τους.
 • Διαγράψουν αρχεία: Αυτή είναι μια ενέργεια που πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς το σύστημα επιτρέπει την ανάκτηση των διεγραμμένων αρχείων μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα
 • Διαγράψουν μαζικά σελίδες: Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης βανδαλισμών με τη δημιουργία δεκάδων σελίδων με περιεχόμενο μη συμβατό με τους κανόνες του εγχειρήματος, οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν όλες αυτές τις σελίδες ταυτόχρονα.
 • Επαναφέρουν μία σελίδα σε προηγούμενη έκδοση.

Απόκρυψη επεξεργασιών[επεξεργασία]

Σε περίπτωση ανάγκης οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να αποκρύψουν κάποιες επεξεργασίες από το ιστορικό μιας σελίδας.

Εισαγωγή σελίδων[επεξεργασία]

Οι διαχειριστές μπορούν να εισάγουν σελίδες από άλλα WMF εγχειρήματα μαζί με το ιστορικό τους.

Φραγή χρηστών και αναίρεση φραγής[επεξεργασία]

Οι διαχειριστές μπορούν να φράξουν εγγεγραμμένους αλλά και ανώνυμους χρήστες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή επ 'αόριστον. Οι φραγές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπει η πολιτική του εγχειρήματος.

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει διαχειριστής;[επεξεργασία]

Για να γίνει κάποιος διαχειριστής θα πρέπει να:

 • Έχει αξιόλογη συμμετοχή αρκετών μηνών στο εγχείρημα.
 • Έχει κατανοήσει τις κατευθυντήριες γραμμές του εγχειρήματος.
 • Έχει άριστη γνώση των τεχνικών πτυχών του εγχειρήματος.
 • Έχει συμμετάσχει ενεργά και εποικοδομητικά στις συζητήσεις και τις αποφάσεις της κοινότητας.
 • Έχει ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες επιμέλειας των σελίδων
 • Έχει την ικανότητα να δημιουργεί και να διατηρεί ένα καλό κλίμα με τους άλλους συμμετέχοντες.
 • Είναι ευγενικός.
 • Είναι ψύχραιμος.

Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφές ότι το να είναι κάποιος διαχειριστής δεν αποτελεί έναν "τίτλο τιμής" και ο ρόλος του είναι εκείνος του να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των Βικιταξιδιών και όχι το να λειτουργεί ως "αρχηγός" απέναντι στους υπόλοιπους χρήστες.

Ο καθένας μπορεί να προτείνει έναν χρήστη τον οποίο θεωρεί κατάλληλο να αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή ή μπορεί και να αυτοπροταθεί. Ο κάθε υποψήφιος θα υποβληθεί σε ερωτήσεις από τα μέλη της κοινότητας και μετά θα ακολουθήσει ψηφοφορία. Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει στη σελίδα Βικιταξίδια:Εκλογές διαχειριστών.

Κανόνες ψηφοφορίας[επεξεργασία]

 • Η υποβολή ερωτήσεων διαρκεί επτά ημέρες και μετά ακολουθεί ψηφοφορία διάρκειας επτά ημερών.
 • Οι χρήστες που επιθυμούν να ψηφίσουν πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη τους επεξεργασία τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ψηφοφορία.
 • Οι χρήστες που επιθυμούν να ψηφίσουν πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 100 επεξεργασίες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
 • Η ψήφος μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη μόνο εφόσον προέρχεται από έναν εγγεγραμμένο χρήστη και δεν γίνονται δεκτές οι ψήφοι των ανώνυμων χρηστών.

Πώς χάνει κάποιος την ιδιότητα του διαχειριστή;[επεξεργασία]

Ένας διαχειριστής μπορεί να παραιτηθεί μόνος του μετά από υποβολή αίτησης σε κάποιον steward. Επίσης ένας διαχειριστής μπορεί να χάσει αυτή του την ιδιότητα εφόσον υποπέσει σε κάποια σοβαρή παράβαση του κανονισμού. Η στέρηση των διαχειριστικών δικαιωμάτων είναι μία απόφαση που λαμβάνεται μετά από ψηφοφορία των μελών της κοινότητας.

Κατάλογος διαχειριστών[επεξεργασία]

 • Δεν υπάρχουν χρήστες ή χρήστριες με διαχειριστικά δικαιώματα αυτήν την στιγμή

Πρώην διαχειριστές[επεξεργασία]