Βικιταξίδια:Εγχειρίδιο μορφής

Από Βικιταξίδια

Το Εγχειρίδιο μορφής είναι μια συλλογή με κανόνες και κατευθύνσεις για να δίνουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα εμφάνισης και λειτουργικότητας.