Βικιταξίδια:Πίνακας προτύπων

Από Βικιταξίδια

Βικιταξίδια:Πίνακας προτύπων[επεξεργασία]

Το λογισμικό MediaWiki που χρησιμοποιούμε για να τρέξουμε τα Βικιταξίδια προσφέρει την δυνατότητα να δημιουργούμε αυτόματα έξυπνα HTML χρησιμοποιόντας πρότυπα. Τα πρότυπα είναι γρηγορότερα απο το να τα γράφουμε χειροκίνητα, και διατηρεί ενιαία μορφή σε όλη την ιστοσελίδα. Νέα πρότυπα πρέπει να συζητούνται πριν δημιουργηθούν ή επεξεργαστούν.

Η παρακάτω λίστα δείχνει τα περισσότερα πρότυπα που είναι διαθέσιμα, με περιγραφή και πως και που να τα χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να δείτε μια πλήρη λίστα των προτύπων εδώ: όλες οι σελίδες προτύπων.


Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{Οδηγοί προς επέκταση}} Δείχνει ότι ένα άρθρο είναι οδηγός προς επέκταση. Αυτή η σημείωση πρέπει να προστίθεται στο τέλος του άρθρου.
Ο οδηγός είναι οδηγός προς επέκταση, δε διαθέτει κατάλληλα πρότυπα ή περίγραμμα με τις στάνταρ επικεφαλίδες ενοτήτων (π.χ. Άφιξη, Φαγητό, Ποτό, Διανυκτέρευση). Πιθανώς δεν διαθέτει περιοχές και δεν παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον ταξιδιώτη ως έχει. Παρακαλούμε βοηθήστε στην ολοκλήρωσή του και διαμορφώσετε σύμφωνα με το ανάλογο πρότυπο!.
{{περίγραμμα}}

Δείχνει ότι ένα άρθρο είναι περίγραμμα. Αυτή η σημείωση πρέπει να προστίθεται στο τέλος του άρθρου.
Ο οδηγός είναι περίγραμμα και χρειάζεται περισσότερο περιεχόμενο. Διαθέτει ανάλογα πρότυπα, αλλά δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες. Παρακαλούμε βοηθήστε στην ολοκλήρωσή του!
{{Χρήσιμος}}

Δείχνει ότι ένα άρθρο είναι χρήσιμο. Αυτή η σημείωση πρέπει να προστίθεται στο τέλος του άρθρου.
Ο οδηγός είναι χρήσιμος έχει πληροφορίες για την μετάβαση, για διαμονή και διατροφή. Κάποιος θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει. Διαθέτει ανάλογα πρότυπα, αλλά μπορούν να προστεθούν αρκετές πληροφορίες. Παρακαλούμε βοηθήστε στην ολοκλήρωσή του!
{{guidecity}}
{{guideregion}}
{{guidecountry}}
{{guidephrasebook}}
{{guidetopic}}
{{guideitinerary}}
{{guidepark}}
Indicates that an article of the specified type is at guide status. This notice should be added to the bottom of the article just below the content. Πρότυπο:Guidecity
{{starcity}}
{{starregion}}
{{starcountry}}
{{starphrasebook}}
{{startopic}}
{{staritinerary}}
{{starpark}}
Indicates that an article of the specified type is at star status. This notice should be added to the bottom of the article just below the content. Πρότυπο:Starcity
{{starnomination}} Indicates that an article has been nominated for star status. This notice should be added to the top of the article just below the "pagebanner" template. Πρότυπο:Starnomination
{{destarnomination}} Indicates that an article has been nominated to lose its star status. This notice should be added to the top of the article just below the "pagebanner" template. Πρότυπο:Destarnomination
{{starpotential}} Draws attention to a failed star nomination for an article and the reasons why it wasn't awarded star status. This notice should be placed at the top of an article's discussion page. Πρότυπο:Starpotential
Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{confused|place}} Notifies readers that a particular place should not be confused with another place, perhaps with a similar name. Πρότυπο:Confused
{{Αποσαφήνιση}} Δείχνει ότι μια σελίδα είναι σελίδα αποσαφήνισης. Αυτή η σημείωση πρέπει να προστίθεται στο τέλος όλων των συνδέσμων αποσαφήνισης.
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.

Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.


{{Άλλεςχρήσεις}} Χρησιμοποιείται σε σελίδες που κανονικά θα χρειαζόνταν αποσαφήνιση, αλλά εντάσσονται στην περίπτωση του "πιο δημοφιλή" προορισμού, όπως π.χ. το Παρίσι ή η Τρίπολη. Αυτή η σημείωση πρέπει να τοποθετήται στην αρχή του άρθρου και θα δημιουργεί έναν σύστεσμο προς την σελίδα αποσαφήνισης.
Αποσαφήνιση Για άλλες περιοχές με το ίδιο όνομα δείτε: Τρίπολη (αποσαφήνιση).
{{άλλεςχρήσεις4|την σύγχρονη Σπάρτη|την αρχαία πόλη|Αρχαία Σπάρτη}} Χρησιμοποιείται σε σελίδες κανονικά θα χρειαζόνταν αποσαφήνιση, αλλά εντάσσονται στην περίπτωση του "πιο δημοφιλή" προορισμού, όπως π.χ. το Παρίσι ή η Τρίπολη, στην περίπτωση όπου η σελίδα αποαφήνισης δεν έχει την καθιερωμένη κατάλληξη (αποσαφήνιση). Αυτή η σημείωση πρέπει να τοποθετήται στην αρχή του άρθρου και θα δημιουργεί έναν σύστεσμο προς την σελίδα αποσαφήνισης.
Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{soft redirect|page}} Creates a soft redirect to a page on a different wiki. Πρότυπο:Soft redirect

Περισσότερες πληροφορίες[επεξεργασία]

Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{see also}} Used at top of page sections, to point the reader to related information. Πρότυπο:See also
{{moreinfo}} Used at top of page sections, to point the reader to another page for particular information.. Πρότυπο:Moreinfo
{{main}} Used at top of page sections, to point the reader to the main article dealing with a certain topic.
Κύριο άρθρο: [[{{{1}}}]]

Επισημάνσεις άρθρων[επεξεργασία]

Αυτές οι ειδοποιήσεις υποδηλώνουν οτι ένα άρθρο χρειάζεται προσοχή για κάποιο πρόβλημα που έχει:

Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{διαγραφή|αιτιολογία}} Υποδηλώνει οτι ένα άρθρο καλύπτει τα κριτήρια για γρήγορη διαγραφή. Αυτή η επισήμανση πρέπει να τοποθετείται στην αρχή του άρθρου.
{{vfd}} Υποδηλώνει οτί ένα άρθρο έχει προταθεί για διαγραφή. Αυτή η επισήμανση πρέπει να τοποθετείται στην αρχή του άρθρου. Πρότυπο:Vfd
{{copyvio|url}} Used on pages that contain a copyright violations. This notice should be placed at the top of an article. It is generally preferred to just remove copyrighted information and then leave a note on the talk page indicating where the content came from and why it was removed. Πρότυπο:Copyvio
{{merge|destination}} Υποδηλώνει that an article does not meet the article criteria and that its content should be merged into the destination article. Αυτή η επισήμανση πρέπει να τοποθετείται στην αρχή του άρθρου. Πρότυπο:Merge
{{merge from|destination}} Υποδηλώνει that content from another article should be merged into the article. Αυτή η επισήμανση πρέπει να τοποθετείται στην αρχή του άρθρου. Πρότυπο:Merge from
{{style}} Υποδηλώνει that a page does not conform to the manual of style. This notice should be placed at the top of the relevant article or section.
Optionally, the suggested remedy may be specified after a vertical bar character e.g.: {{style|[[Units#Avoid_orphaned_units]]}}, in which case the subsequent default text of "Please use the article's talk page to ask questions if you are not sure why this tag was added and whether it is safe to remove it." will not display.
Πρότυπο:Style
{{advert}} Υποδηλώνει that a page contains extensive touting and hyperbole. Αυτή η επισήμανση πρέπει να τοποθετείται στην αρχή του άρθρου. Πρότυπο:Advert
{{movetodistrict}} Τα περιεχόμενα σε μια μεγαλούπολη πρέπει να χωριστούν στα διαμερίσματα. Αυτή η επισήμανση πρέπει να τοποθετειται στην αρχή της ενότητας που θέλει διόρθωση.
{{movetocity}} Content on a region page needs to be moved to the respective city articles. Αυτή η επισήμανση πρέπει να τοποθετειται στην αρχή της ενότητας που θέλει διόρθωση. Πρότυπο:Movetocity
{{districts discussion}} Discussion on the Talk page is under way for defining new districts. This notice should be placed at the top of the city article that has a districts discussion taking place. Πρότυπο:Districts discussion
{{regions discussion}} Discussion on the Talk page is under way for defining new regions. This notice should be placed at the top of a regions article that has a regions discussion taking place. Πρότυπο:Regions discussion
{{translate|fr}} Identifies that a more complete article exists in another language version of Wikivoyage; encourages the user to help with translation. Αυτή η επισήμανση πρέπει να τοποθετείται στην αρχή του άρθρου. Πρότυπο:Translate
{{transcription|standard}} Υποδηλώνει that content in a phrasebook does not match Wikivoyage's romanization standards. Πρότυπο:Transcription

Ανακοινώσεις προειδοποίησης[επεξεργασία]

Ενημερωτικές ανακοινώσεις με προειδοποιήσεις και αποποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφοριές που οι ταξιδιώτες θα πρέπει να λάβουν υπόψην τους.

Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{disclaimerbox|text of disclaimer}} A disclaimer is a sparingly-used message, normally containing editorial content about policy decisions. A disclaimer should generally be discussed prior to being added to an article.

Here Tibet is used as a synonym for the Tibetan Autonomous Region (T.A.R.) of China not the historic Tibet in existence prior to the Chinese takeover. This is not a political statement. The strict restrictions on freedom of movement put on foreigners, sharply divides the T.A.R from ethnically Tibetan areas that form a geographic and cultural continuation of Tibet to the east of the T.A.R..

{{cautionbox|text of caution}} Used for non-life-threatening warnings that could affect a traveler's possessions, finances, or health, and other notices that need presentation in an attention-grabbing format. It should be used sparingly—only if normal prose is insufficient for some reason.

You can use the parameter "boldtext=" to change the word "NOTE" to something else.

Caution ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To avoid the unsavory, corrupt, and thoroughly untrustworthy booking services based in Kolkata, it is best to get a place to stay on arrival without advance reservation.
{{warningbox|κείμενο προειδοποίησης}} Χρησιμοποιείται για να δώσει έμφαση στις πληροφορίες που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια ενός ταξιδιώτη, όπως οι πρόσφατες ζημιές από φυσικές καταστροφές, η πολιτική αστάθεια, ή κάποια άλλη σοβαρή κατάσταση. Το πλαίσιο προειδοποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και τοποθετούνται είτε στην κορυφή ενός άρθρου ή εντός του τμήματος άρθρο που σχετίζεται με την προειδοποίηση.
Travel Warning ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κατάσταση στην Λιβύη παραμένη ασταθής. Το ταξίδι εντός των συνόρων της χώρας παραμένει επικίνδυνο και πρέπει να αποφεύγεται.
{{VisaRestriction|κείμενο πληροφόρησης}} Πληροφόρηση για τους περιορισμούς έκδοσης visa. Πρότυπο:VisaRestriction

Επισημάνσεις προτύπων[επεξεργασία]

Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
<noinclude>{{documentation}}</noinclude> Inserts the documentation on a template page.
[create] Documentation
<noinclude>{{Πειραματικό}}</noinclude> Χρησιμοποιείται για πειραματικά άρθρα και πρότυπα.
Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{discover}} Inserts the current "Wikivoyage Discover" factoids. Should be placed in the appropriate spot on the Main Page.


These notices are used to promote articles that are collaborations of the month:

Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{cotm|date}} Indicates that a page is the current collaboration of the month. This notice should be placed at the top of the article's talk page. Πρότυπο:Cotm
{{pcotw|from-date|to-date}} Indicates that a page was previously a collaboration of the week. This notice should be placed at the top of an article's talk page. Πρότυπο:Pcotw
{{pcotm|date}} Indicates that a page was previously a collaboration of the month. This notice should be placed at the top of an article's talk page. Πρότυπο:Pcotm
{{current collaboration}} Used by other templates to create a link to the current collaboration of the month. Πρότυπο:Current collaboration
{{cotmpromote}} Used by the Project page to promote the collaboration of the month. Πρότυπο:Cotmpromote

Μεγάλες εκδηλώσεις[επεξεργασία]

These are temporary templates for use on articles where large and significant events will be hosted. These templates should be deleted and removed from here once the event has passed.

Πρότυπο:Sochi2014


Εισαγωγή περιεχομένου[επεξεργασία]

Αυτά τα πρότυπα χρησιμοποιούνται για να ενοιοποιήσουν το περιεχόμενο συγκεκριμένων άρθρων των βικιταξιδιών.

Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{infobox|title|description}} Χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο πληροφοριών για να προβάλει ένα σημαντικό γεγονός ή μια σημαντική πληροφορία σε ένα άρθρο. Τα πλαίσια πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ.

Sample title

Sample description

{{eatpricerange|budget|midrange|splurge}} Used to establish the local baseline for classifying restaurant listings. Πρότυπο:Eatpricerange
{{sleeppricerange|budget|midrange|splurge}} Used to establish the local baseline for classifying accommodation listings. Πρότυπο:Sleeppricerange
{{Climate
| units = Metric
| janhigh = 32 | febhigh = 33 | marhigh = 34
| aprhigh = 35 | mayhigh = 34 | junhigh = 33
| julhigh = 33 | aughigh = 33 | sephigh = 32
| octhigh = 32 | novhigh = 32 | dechigh = 31
| janlow = 21 | feblow = 23 | marlow = 25
| aprlow = 26 | maylow = 26 | junlow = 25
| jullow = 25 | auglow = 25 | seplow = 25
| octlow = 24 | novlow = 23 | declow = 21
| janprecip = 9 | febprecip = 29 | marprecip = 28
| aprprecip = 64 | mayprecip = 220 | junprecip = 149
| julprecip = 154 | augprecip = 196 | sepprecip = 344
| octprecip = 241 | novprecip = 48 | decprecip = 9
| description = Δείτε '''την πρόγνωση καιρού 7 ημερών για την Μπανγκόνγκ στο
[http://www.tmd.go.th/en/province.php?id=37 TMD.go.th]
}}
Χρησιμοποιείται για να προβάλει πληροφορίες σχετικά με τον καιρό σε έναν προορισμό.
 Καιρός Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάϊ Ιούν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοβ Δεκ
 
Ημερήσια υψηλά (°C) 32 33 34 35 34 33 33 33 32 32 32 31
Νυχτερινά χαμηλά (°C) 21 23 25 26 26 25 25 25 25 24 23 21
Βροχόπτωση (mm) 9 29 28 64 220 149 154 196 344 241 48 9

Δείτε την πρόγνωση καιρού 7 ημερών για την Μπανγκόνγκ στο TMD.go.th
{{IATA|XXX}} Χρησιμοποιείτα για να προβάλει τους κωδικούς αεροδρομιών IATA. IATA: XXX
{{routebox
| image1=image name (do not include "Image:")
| imagesize1=pixel size for icon (optional, defaults to 22px)
| directionl1=direction (should be N, NW, W, or SW)
| majorl1=[[Next major city or junction]]
| minorl1=[[Next minor city]] (optional)
| directionr1=opposite direction (should be S, SE, E, or NE)
| majorr1=[[Next major city or junction]]
| minorr1=[[Next minor city]] (optional)
}}
Χρησιμοποιείται για να προσθέσει οδούς που διασχίζουν μια πόλη. Για περισσότερους απο έναν όδο, προσθέτετε ένα κενό και στην συνέχεια το "image" μέσω "minorr1" γραμμές πριν να κλείσετε brackets και αντικαταστείστε το "1" με "2", "3",κτλ. Δείτε Project:Routebox navigation για περισσότερες πληροφορίες.
Όδοι που περνούν απο Πίνακας προτύπων
End  W  E  ΜπράντονΟρλάντο
ΑτλάνταΟκάλα  N  S  ΜπράντεντονΜαϊάμι
End at  N  S  ΚλιάργουάτερSt.Petersburg
ΑτλάνταΜπρούκσβιλ  N  S  ΜΠράντεντονΜαϊάμι


{{pagebanner|image}}

Χρησιμοποιείται για να προβάλει ένα μπάνερ στο άνω τμήματου άρθρου.
Paris

{{quickbar
| image=Pretty.jpg
| flag=xx-flag.png
| location=xx-location.png
| capital=Πρωτέυουσα
| government=Government type
| currency=Τοπικό νόμισμα (ABC)
| area=123 sq km
| population=4,567,890 (July 2005 est.)
| language=Language1, Language2
| religion=Religion1, Religion2
| electricity=xxxV/yyHz (Z plug)
| callingcode=+CC
| tld=.xx
| timezone=UTC +N
}}

Χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει το πλαίσιο γρήγορης αναφοράς για τις σελίδες χωρών (και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται οπουδήποτε αλλού). Όλα τα στοιχεία σε αυτό το πρότυπο είναι προαιρετικά. Για την εικόνα image, βεβαιωθείτε ότι το πλάτος είναι ακριβώς 250px (το πλάτος του quickbar) και ότι η επιλογή "noframe" έχει καθοριστεί.
Πίνακας προτύπων
Τοποθεσία
Σημαία
Πρωτεύουσα Αθήνα
Πολίτευμα Κοινοβουλευτική Δημοκρατία
Νόμισμα Ευρώ (EUR)
Έκταση 131,940 sq km
Πληθυσμός 10.816.286 (απογραφή 2011)
Γλώσσα Ελληνική 99% (επίσημη)
Θρησκεία Έλληνες Ορθόδοξοι 98%, Μουσουλμάνοι 1.3%, άλλοι 0.7%
Ηλεκτρισμός 220V/50Hz (Ευρωπαϊκή πρίζα)
Κωδικός Κλήσης +30
Internet TLD .gr
Ζώνη Ώρας UTC +2
{{regionlist
| regionmap=Macao-map.png
| regionmaptext=Περιοχές του Μακάου
| regionmapsize=250px

| region1name=[[Μακάου/Χερσόνησος|Χερσόνησος Μακάου]]
| region1color=#d56d76
| region1items=
| region1description=Η χερσόνησος στον βορρά.

| region2name=[[Μακάου/Τάϊπα|Ταϊπα]]
| region2color=#d5dc76
| region2items=
| region2description=Το βόρειο νησί.

| region3name=[[Μακάου/Κοτάι|Κοτάι]]
| region3color=#d09440
| region3items=
| region3description=Μια λωρίδα τεχνιτής γής.

| region4name=[[Μακάου/Κολοάνε|Κολοάνε]]
| region4color=#71b37b
| region4items=
| region4description=Το νότιο νησί.

}}
Δείχνει τις περιοχές και τον χάρτη μιας μεγαλούπολης, χώρας ή περιοχής.
Περιοχές του Μακάου
Χερσόνησος Μακάου
Η χερσόνησος στον βορρά.
Ταϊπα
Το βόρειο νησί.
Κοτάι
Μια λωρίδα τεχνιτής γής.
Κολοάνε
Το νότιο νησί.
{{ταξιδιωτική διαδρομή}} Σημειώνει οτί το άρθρο έιναι μια "ταξιδιωτική διαδρομή". Πρέπει να τοποθετείται στην αρχή του άρθρου.
Αυτο το άρθρο είναι μια Ταξιδιωτική διαδρομή.
{{PrintDistricts}} Applied to articles using the Huge City template to point out that listings are on separate district pages. Should be placed at the top of the content of an article. Πρότυπο:PrintDistricts
{{SeeDistricts}} Applied at the top of the sleep, eat, drink, do and see sections of huge cities. Indicates that listings are to be found within the district articles of a city. Πρότυπο:SeeDistricts
{{Attribution|Source1|Source2|...|Source30}} Identifies external sources that contributed content to the article, to comply with the Attribution requirement of the Creative Commons BY-SA license. Placed at the bottom of an article. Πρότυπο:Attribution
{{Mergecredit|Redirect page}} Identifies other articles whose content has been merged to this article, to comply with the Attribution requirement of the Creative Commons BY-SA license. Placed at the bottom of an article. Πρότυπο:Mergecredit
{{Wikipedia|Όνομα άρθρου βικιπαίδειας}} Επισημαίνει περιεχόμενο που έχει επαναχρησιμοποιηθεί απο άρθρα της βικιπαίδειας, σύμφωνα με τις απαραίτητες αναφορές της άδειας Creative Commons BY-SA. Τοποθετείται στην σελίδα συζήτησης του άρθρου, όπως αναφέρεται στην περιγραφή του προτύπου. Αν το τοποθετήσετε στο κυρίως άρθρο δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.
Αυτό το άρθρο περιέχει περιεχόμενο που έχει εισαχθεί από την Ελληνική βικιπαίδεια από το άρθρο Βόλος. Δείτε το ιστορικό αλλαγών για την λίστα των δημιουργών.
{{joke}} Indicates that the article has been written as an April Fool's Day joke, and that no more edits should be made. It is placed at the top of the article. Πρότυπο:Joke
{{CompletedEvent|year|text}} Indicates that the article has been written for an event that has passed, and that no more edits should be made. It is placed at the top of the article. Πρότυπο:CompletedEvent
{{LunarNewYeardates}} Used to list the dates and names of the Lunar years based on the Chinese calendar Πρότυπο:LunarNewYeardates
{{ramadandates}} Used to list the dates of Ramadan Πρότυπο:Ramadandates

{{lang|ja|須賀川}}

Used to display some text in another language (add the correct markup around it) 須賀川

{{flag|countryname}}

Used to include the flag of a given country United States

{{schengen}}

Used to include the boilerplate text needed in the Get in section of every Schengen member (long text, see Template:Schengen)

{{ευρώ}}

Χρησιμοποιείται για να εισάγει το σχετικό κείμενο στην ενότητα αγορών για κάθε χώρα που χρησιμοποιεί το ευρώ Η χώρα Πίνακας προτύπων χρησιμοποιεί το ευρώ. Είναι μια απο τις πολλές ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το κοινό νόμισμα. Όλα τα χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ αποτελούν νόμιμο μέσο συναλλαγών σε όλες τις χώρες που το χρησιμοποιούν.

Χώρες που έχουν το ευρώ ως το επίσημο τους νόμισμα:

Το ευρώ διαιρείται σε 100 λεπτά.

Το επίσημο σύμβολο του ευρώ είναι το €, και ο κωδικός ISO είναι EUR. Δεν υπάρχει επίσημο σύμβολο των λεπτών του ευρώ.

  • Χαρτονομίσματα: Τα χαρτονομίσματα του Ευρώ έχουν το ίδιο σχέδιο σε όλες τις χώρες.
  • Κανονικά κέρματα: Όλες οι χώρες του ευρώ εκδίδουν κέρματα του ευρώ με έχα χαρακτηριστικό εθνικό σχέδιο στην μια πλευρά και ένα κοινό σχέδιο στην άλλη πλευρά. Τα κέρματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε χώρα της Ευρωζώνης, ανεξάρτητα απο το σχέδιο που απεικονίζουν. (π.χ. ένα κέρμα ενός ευρώ απο την Φινλανδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Πορτογαλία).
  • Αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ: Αυτά διαφέρουν απο τα κανονικά κέρματα των δύο ευρώ στην "εθνική" τους πλευρά, και κυκλοφορούν νόμιμα ως μέσο συναλλαγών. Η κάθε χώρα μπορεί να κόψει ένα συγκεκριμένο αριθμό τους, και κάποιες φορές "πανευρωπαϊκά" αναμνηστικά νομίσματα των δύο ευρώ κόβονται για σημαντικά γεγονόντα (π.χ. την επέτειο μιας σημαντικής συνθήκης).
  • Άλλα αναμνηστικά κέρματα: Αναμνηστικά κέρματα άλλης αξίας (π.χ. δέκα ευρώ ή μεγαλύτερα) είναι πιο σπάνια, και έχουν ξεχωριστό σχεδιασμό, συχνά περιέχουν κάποια ποσότητα χρυσού, ασημιού ή πλατίνας. Ενώ είναι τεχνικώς νόμιμο μέσο συναλλαγής, η συλλεκτική τους αξία είναι μεγαλύτερη απο την ονομαστική, και συνεπώς είναι απίθανο να τα συναντήσετε στην καθημερινή αγορά.

{{Αεροπορικώς}}
{{Σιδηροδρομικώς}}
{{Οδικώς}}
{{Ακτοπλοϊκώς}}
{{Λεωφορείο}}
{{Μετρό}}
{{Τραμ}}
{{Με τα Πόδια}}
{{Ποδήλατο}}
{{Ταξί}}

Χρησιμοποιείται στις ενότητες Πώς θα φτάσετε και Πώς θα μετακινηθείτε για να εισάγει το κείμενο με το ανάλογο εικονίδιο Αεροπορικώς
Σιδηροδρομικώς
Οδικώς
Ακτοπλοϊκώς
Λεωφορείο
Μετρό
Τραμ
Με τα Πόδια
Ποδήλατο
Ταξί

Used to include the Indian Rupee symbol

Χάρτες, καταχωρήσεις και συντεταγμένες[επεξεργασία]

Αυτά τα πρότυπα χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν διαδραστικά σημεία στους δυναμικούς χάρτες, γεωγραφικές συντεταγμένες, και ανεξάρτητες καταχωρήσεις.

Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
* {{see

| name=Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου | url=http://www.museum.gr
| email=protocol@igepka.culture.gr | address=Αθανασάκη 1
| lat=39.35178 | long=22.96132 | directions=Πίσω απο το Νοσοκομείο
| phone=+30 24210 25285 | tollfree= | fax=+30 24210 28563
| hours=Τρίτη - Κυριακή: 08:30 - 15:00
| price=ολόκληρο: €2, μειωμένο: €1, Για ημέρες με δωρεάν είσοδο κοιτάξτε εδώ:
[http://odysseus.culture.gr/h/1/eh151.jsp?obj_id=3271]
| lastedit=2016/04/23
| content=Είναι ένα απο τα καλύτερα μικρά μουσεία στην Ελλάδα.
}}

Χρησιμοποιείται για να προβάλει μια καταχώρηση σε hCard microformat, δείτε Πρότυπο:See/τεκμηρίωση *   Αρχαιολογικό Μουσείο του ΒόλουΑθανασάκη 1 (Πίσω απο το Νοσοκομείο),  +30 24210 25285fax: +30 24210 28563, e-mail: . Τρίτη - Κυριακή: 08:30 - 15:00. Είναι ένα απο τα καλύτερα μικρά μουσεία στην Ελλάδα. ολόκληρο: €2, μειωμένο: €1, Για ημέρες με δωρεάν είσοδο κοιτάξτε εδώ: [1].
* {{do

| name=Στροσμαγιέροβο σεταλίστε | alt=Strossmayerovo šetalište | url=http://www.do.com | email=info@do.com
| address=Somewhere 5 | lat=40.35178 | long=20.96132 | directions=
| phone=+30 21 12345678 | tollfree= | fax=
| hours=Τρίτη - Κυριακή: 08:30 - 15:00 | price=Δωρεάν
| lastedit=2016/04/23
| content= Το καλοκαίρι, είναι ένας υπάιθριος χώρος για ζωγράφους, μουσικούς και άλλους καλλιτέχνες. Μπορείτε να βρείτε
φαγητό και ποτό. Γίνονται εκδηλώσεις και συναυλίες. Δημοφιλής για όλες τις ηλικίες, με ωραία θέα προς την κάτω πόλη.
}}

Χρησιμοποιείται για να προβάλει μια καταχώρηση σε hCard microformat, δείτε Πρότυπο:Do/τεκμηρίωση *   Στροσμαγιέροβο σεταλίστε (Strossmayerovo šetalište), Somewhere 5 +30 21 12345678, e-mail: . Τρίτη - Κυριακή: 08:30 - 15:00. Το καλοκαίρο, είναι ένας υπάιθριος χώρος για ζωγράφους, μουσικούς και άλλους καλλιτέχνες. Μπορείτε να βρείτε φαγητό και ποτό. Γίνονται εκδηλώσεις και συναυλίες. Δημοφιλής για όλες τις ηλικίες, με ωραία θέα προς την κάτω πόλη. Δωρεάν.

{{do | …}}
{{buy | …}}
{{eat | …}}
{{drink | …}}
{{sleep | …}}
{{listing | …}}

Χρησιμοποιείται για προβάλει μια καταχώρηση Αγοράς/Φαγητού/Ποτού/Διαμονής (Do/Buy/Eat/Drink/Sleep) σε hCard microformat, περίπου όπως το {{see | …}}. Το βασικό πρότυπο είναι το {{listing}}, απο το οποίο προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα hCards. Συντεταγμένες μπορούν να καθοριστούν για την απεικόνηση στους δυναμικούς χάρτες.
{{marker|type=|name=|lat=|long=}}
* {{Marker|type=city |lat=39.363 | long=22.947 |zoom=12 |name=[[Βόλος]] |image=}} Η πρωτέυουσα της [[Μαγνησία]]ς
Καθορίζει το γεωγραφικό πλάτος και μήκος ενός σημείου ενδιαφέροντος (see, do, buy, eat, drink, sleep, listing, around, city, other, go, vicinity) για ενσωμάτωση του στους δυναμικούς χάρτες. Πρόμοιο με το {{listing}} αλλά περιέχει μόνο το όνομα και τις συντεταγμένες για απεικόνηση στην γραμμή του τρέχοντος κειμένου. *   Βόλος Η πρωτέυουσα της Μαγνησίας
{{mapframe|lat|long|zoom=|height=|width=|layer=|staticmap=|align=|name=}}
{{Mapframe|39.36443|22.94426|zoom=14|layer=|height=450|width=450|align=right|staticmap=Volos citymap wts.jpg}}
Απεικονίζει έναν PoiMap2 δυναμικό χάρτη στην τρέχουσα σελίδα με χρήση του OpenStreetMap και συντεταγμένες για καταχωρήσεις και σημειώσεις.
{{PoiMap2detail|lat|long|zoom=|layer=|description}} Links to a PoiMap2 dynamic map without embedding it in the current page. Useful for long itinerary where multiple "Detailed map" links may be needed to cover the entire route in detail.
{{geo|lat|long}} Καθορίζει τις συντεταγμένες μιας σελίδας/περιοχής/πόλης και προσθέτει έναν σύνδεσμο προς τον σχετικό χάρτη OpenStreetMap.

Σελίδες συζήτησης[επεξεργασία]

Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{talk page}} Talk page of a Wikivoyager Πρότυπο:Talk page
{{swept}} Indicates if a discussion has been swept in from the Traveller's Pub Πρότυπο:Swept
{{subst:unsigned|username}} Annotates unsigned posts to make discussions easier to follow. This template must be substituted. —The preceding comment was added by DenisYurkin (talkcontribs)
{{subst:welcome}} Welcomes a new user on their user page. This template must be substituted. Hello, Template index! Welcome to Wikivoyage.

To help get you started contributing, we've created a tips for new contributors page, full of helpful links about policies and guidelines and style, as well as some important information on copyleft and basic stuff like how to edit a page. If you need help, check out Help, or post a message in the travellers' pub.

{{talk archive}} Marks a page as an archive that should not be edited. Πρότυπο:Talk archive
{{airport expedition}} Indicates an article is part of the Airport Expedition Πρότυπο:Airport expedition

Σελίδες χρήστη[επεξεργασία]

Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{user page}} User page of a Wikivoyager Πρότυπο:User page

Image copyright[επεξεργασία]

All images, files, etc. on Wikivoyage must be published according to our copyleft. When uploading a file it is imperative that you select a compatible license:

Wiki Markup Χρησιμότητα Προβολή προτύπου
{{cc-by-sa-1.0}} the default license for Wikivoyage before 2010 Πρότυπο:Cc-by-sa-1.0
{{cc-by-sa-2.0}} Πρότυπο:Cc-by-sa-2.0
{{cc-by-sa-2.5}} Πρότυπο:Cc-by-sa-2.5
{{cc-by-sa-3.0}} the default license for Wikivoyage from 2010 Πρότυπο:Cc-by-sa-3.0
{{cc-by-sa-all}} licenses the image under all current and future versions of cc-by-sa Πρότυπο:Cc-by-sa-all
{{dual-gfdl-cc-by-sa-3.0}} for images licensed under both cc-by-sa 3.0 and GFDL Πρότυπο:Dual-gfdl-cc-by-sa-3.0
{{dual-gfdl-cc-by-sa-any}} for images licensed under any version of cc-by-sa and GFDL Πρότυπο:Dual-gfdl-cc-by-sa-any
{{PD-creator}} use this if you are the creator of the image and wish to release it into the Public Domain Πρότυπο:PD-creator
{{PD-fed}} most images created by a US federal gov't employee during the course of duty are in the Public Domain Πρότυπο:PD-fed
{{PD}} use this if you are not the creator of the image, but have found it already in the Public Domain Πρότυπο:PD
{{Non-free image|articles=
[[Article]]|license=license}}
For non-free images uploaded locally Πρότυπο:Non-free image
{{Wikivoyage-screenshot}} For screenshots uploaded locally Πρότυπο:Wikivoyage-screenshot
{{License review|~~~|~~~~~}} Indicating the license of a file has been verified by an administrator or reviewer

Inserting boilerplate text[επεξεργασία]

Wikivoyage has a number of article templates that can be used to format articles. The following substitution texts can be used to quickly insert the article template into newly created articles. When the article is saved the shortcut is replaced with the text. This is a one-off substitution and can only be undone by deleting the inserted text - use with care.

Nomination templates[επεξεργασία]

These templates are used on Wikivoyage-namespace pages to help unify the presentation of nominations and other internal site processes.

{{FeatureNom
| place=Place Name
| status=articlestatus
| time=featuretime
| comment=Commentary
| nominatedBy=~~~~
| DotMImage=Image
| DotMBlurb=BlurbForFrontPage
}}
This template is used for nominations on the Project:Destination of the Month candidates page. Πρότυπο:FeatureNom

Διαμόρφωση εκτύπωσης[επεξεργασία]

The following special templates were used by Wikitravel Press to control the appearance of printed text. They have no impact on the appearance of articles and can be safely ignored. They are retained for possible future use in other printed travel guides.

{{index|...}}
Add an entry to the index for this point
{{pagebreak}}
Force a page break here

Σελίδες πολιτικής χρήσης[επεξεργασία]

{{historical}} Marks a policy page as historical and not in active use. Πρότυπο:Historical
{{nutshell|text}} Describes a certain policy in a nutshell. It is placed at the top of a policy page. Πρότυπο:Nutshell
  • {{ΕίναιΤμήμαΤης}} Δημιουργεί ένα μενού ιεραρχικής πλοήγησης που δείχνει που ανήκει ένα άρθρο.
  • {{PartOfTopic}} Generation of breadcrumbs for travel topic article.

Graffiti wall[επεξεργασία]

Similar to Project:Graffiti wall, you can use Template:Graffiti wall to play with a major edit to existing template before making it live for an existing (and widely used) template.

Δείτε επίσης[επεξεργασία]