Βικιταξίδια:Σελίδα χρήστη

Από Βικιταξίδια

Τα Βικιταξίδια παρέχουν μία προσωπική σελίδα χρήστη σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη. Οι σελίδες χρήστη ανήκουν σε διαφορετική ομάδα σελίδων (namespace) που περιλαμβάνει το πρόθεμα «Χρήστης:» στον τίτλο κάθε σελίδας. Συνοδεύονται από μία προσωπική σελίδα συζήτησης, όπου ένας χρήστης μπορεί να λαμβάνει μηνύματα που τον αφορούν προσωπικά. Μπορείτε να οδηγηθείτε στην προσωπική σας σελίδα ακολουθώντας το σύνδεσμο Ειδικό:ΗΣελίδαΜου και να την επεξεργαστείτε όπως κάθε άλλη σελίδα. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα χρήστη σας επιλέγοντας τον σύνδεσμο που με το όνομα χρήστη σας που εμφανίζεται επάνω δεξιά όταν έχετε συνδεθεί στα Βικιταξίδια.

Προσωπικές πληροφορίες για κάθε χρήστη πρέπει να καταγράφονται στην προσωπική του σελίδα, ώστε να μην επιβαρύνονται σελίδες που αφορούν εγκυκλοπαιδικό ή άλλο ειδικό περιεχόμενο.

Τι επιτρέπεται στις σελίδες χρηστών[επεξεργασία]

Το περιεχόμενο της προσωπικής σελίδας των χρηστών θα πρέπει γενικά να συμμορφώνεται με τις ευρύτερες πολιτικές της Βικιπαίδειας. Συνήθως χρησιμοποιούνται για να προστεθούν βιογραφικές ή άλλες πληροφορίες για τους χρήστες, τα ενδιαφέροντά τους (συνεπώς θέματα στα οποία ενδεχομένως συνεισφέρουν στα Βικιταξίδια), μία περιγραφή ή σύνοψη της συνεισφοράς τους στα Βικιταξίδια ή ακόμα σε ειδικές περιπτώσεις μηνύματα προς την κοινότητα των χρηστών. Δείτε επίσης: Βικιταξίδια:Κουτιά χρηστών, για πρότυπα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διαμόρφωση τής σελίδας σας.

Τι δεν επιτρέπεται στις σελίδες χρηστών[επεξεργασία]

Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγετε περιεχόμενο το οποίο δεν σχετίζεται με τα Βικιταξίδια. Τα Βικιταξίδια δεν είναι κόμβος για την δημιουργία ιστοσελίδων. Χρησιμοποιείτε τους χώρους των Βικιταξιδιών μόνο για τον σκοπό τους και όχι για να φτιάξετε την δική σας ιστοσελίδα. Παραδείγματα απαγορευμένου περιεχομένου είναι:

  • Η δημιουργία ιστολόγιου (με καταχωρήσεις που δε συνδέονται με κανένα τρόπο με τα Βικιταξίδια)
  • Εκτενείς συζητήσεις που δεν σχετίζονται με τα Βικιταξίδια και περιεχόμενό τους
  • Εκτενείς προσωπικές πληροφορίες που δε συνδέονται με τα Βικιταξίδια ή τη σχέση σας με αυτά.
  • Εκτενείς προσωπικές απόψεις για θρησκευτικά, πολιτικά, φιλοσοφικά ή άλλα ζητήματα. Τα Βικιταξίδια δεν είναι χώρος προβολής απόψεων.
  • Φραστικές επιθέσεις ή πολεμική:

«οι λίβελλοι στις προσωπικές σελίδες χρηστών είναι κακή ιδέα και στην πραγματικότητα η χρήση των προσωπικών σελίδων για επίθεση σε άλλα πρόσωπα ή την εκστρατεία υπέρ ή κατά οποιουδήποτε είναι κακή ιδέα.» - Τζίμι Γουέιλς

  • Εικόνες εύλογης χρήσης ή εικόνες που δεν είναι ελεύθερες.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως γενικά κάθε είδους περιεχόμενο που δεν σχετίζεται με τα Βικιταξίδια, τη σχέση σας με αυτή ή τη συνεισφορά σας σε αυτή, πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, το περιεχόμενο των προσωπικών σελίδων διατίθεται όπως κάθε σελίδα των Βικιταξιδιών με την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, συνεπώς μην αναρτάτε υλικό που δεν επιθυμείτε να διανεμηθεί ελεύθερα.

Λάβετε υπ' όψη ότι οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνει η σελίδα χρήστη σας, είναι προσβάσιμες σε οποιονδήποτε αναγνώστη των Βικιταξιδιών. Αποφύγετε την προσθήκη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στη σελίδα χρήστη σας.

Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για τις σελίδες συζήτησης των χρηστών.