Βικιταξίδια:Συμβάσεις ονομασίας

Από Βικιταξίδια

Πρότυπο:Nutshell

Υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο, με ποικίλα ονόματα σε διάφορες γλώσσες. Οι παρακάτω συμβάσεις έχουν σκοπό την ευκολότερη επιλογή για το πως θα γράψουμε το όνομα ένος μέρους, και πως να διαβάζουμε και να βρίσκουμε μέρη στα βικιταξίδια. Οι περισσότερες ακόλουθες συμβάσεις εφαρμόζονται τόσο σε προορισμούς όσο και σε άλλα είδη άρθρων.

Ονομασία άρθρων[επεξεργασία]

Αυτή η έκδοση των βικιταξιδιών είναι στα Ελληνικά (υπάρχουν και άλλες γλωσσικές εκδόσεις των βικιταξιδιών), οπότε θα άρθρα θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επικρατέστερη ονομασία πόλης, περιοχής ή χώρας στα Ελληνικά. Αυτό σημαίνει οτί η επίσημη ονομασία συνήθως δεν είναι κατάλληλη για την ονομασία του άρθρου.

Παραδέιγματα: