Βικιταξίδια:Φραγή

Από Βικιταξίδια

Η φραγή είναι μία διαχειριστική ενέργεια που εφαρμόζεται για τον αποκλεισμό ενός χρήστη που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, επηρεάζοντας έτσι την λειτουργία της κοινότητας. Πριν τη φραγή ο χρήστης προειδοποιείται για τις αδικαιολόγητες ενέργειές του. Αν απορρίψει τις προειδοποίησεις και συνεχίσει να συνεισφέρει με τον ίδιο κακόβουλο τρόπο, τότε φράζετε για ένα διάστημα, με σκοπό την προστασία του περιεχομένου του εγχειρήματος και των χρηστών του. Οι φραγές πραγματοποιούνται όταν θεωρείται αναγκαίο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η πολιτική. Φραγή μπορεί να επιβληθεί για τους παρακάτω λόγους:

  • Παρενοχλητική/Επιθετική συμπεριφορά προς άλλους χρήστες.
  • Βανδαλισμός, εισαγωγή ασυναρτησιών σε σελίδες.
  • Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Κατάχρηση πολλαπλών λογαριασμών.