Πρότυπο:Πρόταση διαγραφής

Από ΒικιταξίδιαTo πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται με αντικατάσταση, για να επιτευχθεί ένας σταθερός σύνδεσμος ανάμεσα στην προτεινόμενη σελίδα και στη σελίδα συζήτησης για τη διαγραφή. Η αντικατάσταση γίνεται ως εξής: {{subst:σγδ}}

Το είδος της προτεινόμενης σελίδας π.χ. λήμμα, κατηγορία, αρχείο... εμφανίζεται αυτόματα.