Τσεχοσλοβακία

Από Βικιταξίδια
Ευρώπη > Τσεχοσλοβακία
Σημαία Τσεχοσλοβακία Τσεχοσλοβακία


Η Τσεχοσλοβακία ήταν ένα κράτος που περιελάμβανε τα σημερινά κράτη της Τσεχίας και της Σλοβακίας. Ήταν χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Συνόρευε με την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Ουκρανία (τότε Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας), μέχρι το 1939 με τη Ρουμανία, με την Πολωνία και με τη Γερμανία (τότε Ανατολική Γερμανία, όπως και τη Δυτική Γερμανία).


Μετά την διάλυση της χώρας δημιουργήθηκαν τα εξής κράτη: