Βικιταξίδια:Κανόνας τριών επαναφορών

Από Βικιταξίδια

Μην επαναφέρετε μία σελίδα σε προηγούμενη έκδοσή της περισσότερες από τρεις φορές σε διάρκεια 24 ωρών.
(Διαφορετικά οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να ενεργοποιήσουν τη φραγή χρήστη για 24 ώρες.)

Ο Κανόνας των τριών επαναφορών είναι μία επίσημη πολιτική που οφείλουν να ακολουθούν όλοι οι Βικιταξιδιώτες. Σύμφωνα με αυτή, ένας χρήστης δεν μπορεί να επαναφέρει μία σελίδα σε προηγούμενη έκδοσή της, περισσότερο από τρεις φορές στη διάρκεια 24 ωρών (από την ώρα και ημερομηνία της αρχικής έκδοσης που επαναφέρεται).

Λεπτομέρειες[επεξεργασία]

  1. Η πολιτική αφορά σε 3 επαναφορές μίας συγκεκριμένης σελίδας και όχι γενικά σε συνολικά 3 επαναφορές σελίδων την ημέρα.
  2. Η πολιτική δεν αφορά σε επαναφορές που γίνονται από χρήστη ο οποίος αναιρεί δικές του αλλαγές και επαναφέρει σε έκδοση που ο ίδιος έχει αποθηκεύσει.
  3. Η πολιτική εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης μετονομασίας τίτλων, αλλαγής ορθογραφίας λέξεων ή διαγραφής μέρους ενός λήμματος και/ή αντικατάστασής του με τμήμα προηγούμενης έκδοσης.
  4. Για την εφαρμογή της φραγής με βάση τον κανόνα, είναι συχνά χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη από τους διαχειριστές η σοβαρότητα των αλλαγών που προωθούν οι επαναφορές.
  5. Η πιθανή χρήση εικονικών λογαριασμών με μοναδικό σκοπό την επίτευξη περισσότερων επαναφορών θα τίθεται στην κρίση των διαχειριστών.

Ο συγκεκριμένος κανόνας αποτελεί ένα είδος πρόληψης και έχει ως στόχο τον περιορισμό πιθανών συντακτικών πολέμων (edit wars). Σε κάθε περίπτωση, οι επαναλαμβανόμενες επαναφορές δυσχεραίνουν την εξέλιξη των λημμάτων, και ακόμα και περισσότερες από μία επαναφορές μιας σελίδας υποδηλώνουν πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο είναι προτιμότερο να συζητηθεί στην σχετική σελίδα συζήτησης.

Αν και η πολιτική δίνει το δικαίωμα στους διαχειριστές να θέσουν φραγή σε ένα χρήστη που παραβιάζει τον κανόνα, δεν τους υποχρεώνει να προβούν σε μία τέτοια ενέργεια, ειδικά αν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με διαφορετικό τρόπο. Ο κανόνας στοχεύει στον περιορισμό των αλλεπάλληλων επαναφορών και όχι στην τιμωρία των χρηστών.

Εξαιρέσεις[επεξεργασία]

Από τον κανόνα των τριών επαναφορών εξαιρούνται:

Αναφορά προβλήματος[επεξεργασία]

Παραβιάσεις του κανόνα μπορούν να αναφέρονται από τους χρήστες στη σελίδα Βικιταξίδια:Κανόνας τριών επαναφορών/Παραβιάσεις.

Αντιμετώπιση φραγής[επεξεργασία]

Αν ένας χρήστης υποστεί φραγή σύμφωνα με τον κανόνα των τριών επαναφορών, θα πρέπει καταρχήν να επιβεβαιώσει από το ιστορικό της σελίδας ότι πράγματι υπέπεσε στην τέταρτη επαναφορά της εντός μίας ημέρας.

  • Αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τότε θα πρέπει να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον διαχειριστή που εφάρμοσε τον κανόνα ζητώντας την διακοπή της φραγής.
  • Αν η φραγή είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα κανόνα, τότε θα πρέπει να περιμένει μία ημέρα, χρόνο διάρκειας της φραγής που θέτουν οι διαχειριστές.

Χρήστες που θεωρούν πως γίνεται μονόπλευρη ή εν γένει κακή εφαρμογή του δικαιώματος φραγής των διαχειριστών, μπορούν να απευθύνονται στο σημειωματάριο των διαχειριστών.