Πρότυπο:Climate

Από Βικιταξίδια
 Καιρός Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάϊ Ιούν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοβ Δεκ
 
[view] [edit] [history] [purge] Template documentation
{{Climate| units = Metric
| janhigh =
| febhigh =
| marhigh =
| aprhigh =
| mayhigh =
| junhigh =
| julhigh =
| aughigh =
| sephigh =
| octhigh =
| novhigh =
| dechigh =
| janlow =
| feblow =
| marlow =
| aprlow =
| maylow =
| junlow =
| jullow =
| auglow =
| seplow =
| octlow =
| novlow =
| declow =
| janprecip =
| febprecip =
| marprecip =
| aprprecip =
| mayprecip =
| junprecip =
| julprecip =
| augprecip =
| sepprecip =
| octprecip =
| novprecip =
| decprecip =
| jansnow =
| febsnow =
| marsnow =
| aprsnow =
| maysnow =
| junsnow =
| julsnow =
| augsnow =
| sepsnow =
| octsnow =
| novsnow =
| decsnow =
| jansun =
| febsun =
| marsun =
| aprsun =
| maysun =
| junsun =
| julsun =
| augsun =
| sepsun =
| octsun =
| novsun =
| decsun =
| janh2o =
| febh2o =
| marh2o =
| aprh2o =
| mayh2o =
| junh2o =
| julh2o =
| augh2o =
| seph2o =
| octh2o =
| novh2o =
| dech2o =
| description = '''Here''' type some descriptive text about the location's climate. No literal line breaks are permitted in this text but <br/> and other correctly formatted HTML is okay. See [[Template talk:ClimateDev1#Note]] if an '''equal sign''' is needed in the text.
}}